Microstim 100i LE - Mikrostrøms-stimuleringsapparat

Mikrostrømsstimulering forbedrer sirkulasjonen og reduserer opphopning av avfallsstoffer i øynene og bidrar til å øke energiproduksjonen (ATP) i retina. Dette er kjente mekanismer fra TNS (transkutan nervestimulering).

PrisNOK15 900,00 ekskl. mva.

Produktinfo

Microstim 100iLE brukes i hovedsak ved tørr AMD (Makula degenerasjon), Retina Pigmentosa (RP) og Glaukom (grønn stær).

Hva er unikt med denne behandlingsformen og dette apparatet?

Ikke bare er dette apparatet brukt som grunnstamme i all forskning knyttet til mikrostrømsbehandling frem til i dag, men den har også en helt unik regulator samt en innebygget prosessor som helt nøyaktig regulerer mikrostrømmen basert på hvert enkelt individs øyevevs egenskaper, og sender ut mikrostrømspulser med over 1000 ganger pr. sekund. Dess høyere frekvens man benytter i begynnelsen av en 5-minutters sekvens, jo mer hjelper det til å avspenne netthinnevevet og jo lavere frekvens man benytter, bidrar til å stimulere energiproduksjonen (ATP) i øyet, helt ned til cellenivå. Behandlingen stimulerer også de fullt virksomme stamcellene til å bidra til å vekke de inaktive og uvirksomme celler igjen.

Hvordan MCS virker

Teorien er at MCS hjelper
• til å restimulere og tilføre energi til inaktive øyeceller (celler er som batterier, når de går tom for energi blir de sløve og uvirksomme.)
• øker energipåfyllingen på cellene slik at de bedre drenerer avfallsstoffene som ellers ville hindre effektiv energidistribusjon i øyet, næringsopptak og
• øker blodtilførselen til stimulerte områder. Ved å stimulere til økt blodsirkulasjon i behandlingsområdet, vil både celler, vev og funksjoner bli frisket opp og stimulert for å yte bedre.

Selv om den helt eksakte mekanismen rundt funksjonen av MCS faktisk ikke er helt fastslått enda rent vitenskapelig, så viser forsøk at mikrostrømstimulering uansett øker sirkulasjonen
og aktivitetsnivået i øyet dramatisk, samt vekker til live slappe eller døende celler. I tillegg bedres også væske- og blodsirkulasjonen i stimulerte områder, og bedrer nerverespons og fleksibiliteten i øyet.

Mikrostrømsstimulering øker ATP-sammensetningen i øyecellene (energitilførselen) som behøves for å opprettholde fleksibliteten og funksjonene i øyet samt bidrar til effektiv drenering av avfallstoffene.
(Faktisk en viktig ting, særlig for dem med tørr AMD ettersom overflødig avfall som ikke reabsorberes og elimineres, resulterer i opphopning av avfall kalt «drusen»).

Behandlingen av pasienter med makuladegenerasjon og Retinitis Pigmentosa innebærer i praksis påføring av periodiske støt med strøm, fordelt på veldig presise mengder, nøye kontrollert styrke med
elektrisk strøm, gjennom elektroder påført huden på spesifikke områder rundt øyet. Den elektriske strømmen brukes til å stimulere netthinnen så vel som den syke maculaen, for å beskytte synet.
Prosedyren er helt sikker, brukes kun på utsiden og er smertefri. Det er heller ikke observert bivirkninger ved mikrostrømsbehandling. Det er flere metabolske prosesser som forbedres ved bruk av mikrostrømstimulering. 
Det ene er å øke cellens evne til å kvitte seg med avfallsstoffer. En celle med «fastlåste» avfallsprodukter blir en død celle og forstyrrer øvrig cellulær kommunikasjon i hele området der det ligger. Celler må ta til seg 
næringsstoffer og eliminere avfall som alle andre levende organismer. Energien som tilføres av mikrostrømsbehandling, gjør at celler livner til og blir mindre trege. Forskningen har i tillegg antydet at mikrostrømstimulering
kan øke cellens evne til å kvitte seg med avfallsstoffer. En annen fordel er økt blodsirkulasjon til øyeområdet. Ved å øke blodsirkulasjonen i og rundt øynene, næres og stimuleres celler og vev slik at oksygenmetningen
økes i og rundt øyet.

Microstim 100i LE

Dette apparatet inneholder en mikroprosessor som nøye kontrollerer strømdistribusjonen. Apparatet fordeler mikrostrøm med pulser på over 1000 ganger i sekundet og sørger slik for at strømmen leveres konstant.
Strøm som går gjennom vev gir motstand, slik at strømmen leveres konstant. Noe den må for å være effektiv. Billigere apparater gir ikke denne nødvendige kontrollfunksjonen og er ikke egnetfor øyehelsen.
I tillegg bruker dette apparatet bølger som skaper en mer signifikant kompleks bølgeform og en som er i stand til å trenge inn i kroppen til det nivået der øyebehandling er nødvendig. Dette er også svært
trygge apparater. De er batteridrevet og designet slik at de ikke kan generere nok strøm til å skade vev. De er godt isolert. Mengden strøm et apparat kan levere, regnes som fysiologisk, noe som betyr at strømningene
som genereres er strømmer på et nivå som kroppen ville produsert naturlig.

MicroStim 100iLE er designet for å brukes hjemme og for egenbehandling.

Frekvensinnstillingene som apparatet er satt til, er de samme som er brukt i forskningsstudiene. Apparatet er forhåndsinnstilt til automatisk å kjøre gjennom 4 ulike frekvenser i en
forhåndsinnstilt 5-minutters syklus, før den slås av.

Er mikrostrømsbehandling trygt?

Ingen bivirkninger eller bivirkninger relatert til denne behandlingen er så langt registrert. Det er ikke registrert noen økning i konvertering til den våte formen av AMD for de som har blitt behandlet.
I en konsensusuttalelse fra NIH rapporterer man at «En av fordelene er at forekomsten av uheldige påvirkninger er vesentlig lavere for denne typen behandling enn for mange andre medikamenter
og/eller andre godkjente medisinske prosedyrer som brukes under de samme forholdene».